تاریخ ایجاد در 28 آبان 1392
            نام استاد                                 نام درس     ساعت تشکیل             کلاس

   دکتر ریحانه کاردهی مقدم

   روش تحقیق

    8-10

   سمعی و بصری 5

   دکتر سعید راحتی

   هوش مصنوعی و سیستمهای کارشناس (ه.ف)

   10-12

   209

   دکتر سعید راحتی

   هوش مصنوعی و سیستمهای کارشناس

   12-14

   کلاس 2

Finland Sevastopol joomla