تاریخ ایجاد در 28 آبان 1392
               نام استاد                           نام درس     ساعت تشکیل              کلاس

   دکتر رجب اصغریان

   کنترل چند متغیره

    8-10

   سمعی و بصری 3

   دکتر رجب اصغریان

   کنترل چند متغیره (ه.ز)

   10-12

   سمعی و بصری 3

   دکتر سعید طوسی زاده

   کنترل دیجیتال

   10-12

   207

   دکتر مهدی بهادر زاده

   ریاضیات مهندسی پیرفته

   12-14

   کلاس 2

   دکتر مهدی بهادر زاده

   ریاضیات مهندسی پیشرفته (ه.ز)

   14-16

   سمعی و بصری 10

Finland Sevastopol joomla