تاریخ ایجاد در 03 آذر 1392

لیست دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل ( نیم سال اول 1392 – 1393 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

امیر ابراهیمیان بیلندی

2

علی ابریشمی

3

جواد آذرپرا

4

سمانه ایزدیمنش

5

مریم بندارکلاته ملو

6

محمد رضا حافظ اکبریان جهانی

7

محمد حسن حافظ اکبریان جهانی

8

مجتبی حسینی مقدم

9

خانم مهناز حسینی

10

علی خادم شوقی ازگمی

11

صادق خالقی

12

محمد یاسر خزاعی

13

مصطفی ربانی

14

زهرا رحیم خانی

15

امیر رزاقیان

16

اشکان رمضانی

17

علیرضا سعادتمند

18

نفیسه ظهورنجات

19

حسین عباس زاده

20

علی عباسی

21

مریم عربیان طرقبه

22

علی علی مرادی

23

محمد عیدی

24

امید فاطمی

25

زهرا فتاحی

26

فاطمه کامکار

27

زهرا کامکار

28

رسول محمدی میرزارجب

29

تکتم معتمدی فر

30

زینب معصومی ظهرآباد

31

محسن مقدسی

32

مهدیه السادات موسویان فر

33

امین نجفی

34

مایده نیکدادیان

35

احسان وفایی

36

محمد هاشم آبادی

 

Finland Sevastopol joomla