مقاله ها

تاریخ ایجاد در 12 آذر 1392

معرفی آزمایشگاه مایکروویو

دانشجویان رشته برق - مخابرات در مقطع کارشناسی بعد از گذراندن درس مایکرویو و شناخت آنتن با این درس به صورت آزمایشگاهی آشنا می شوند

امکانات آزمایشگاه

آزمایشگاه مایکرویو دانشکده مهندسی مشهد مجهز به تجهیزات مدرن و کارآمد در زمینه رشته مخابرات می باشد.

لیست امکانات
1 - ست کامل ( ED - 3200 ( ANTENNA TRAINER         

2 - ست کامل ( ED - 3000 ( ANTENNA TRAINER

3 - spectrom

4 - اسیلوسکوپ با فرکانس بالا ( 150 مگا هرتز )  (   سرعت نمونه برداری )  2.5 sampel per sec

5 - ست آزمایشگاهی آنتن و مایکرویو ( EV ( electronica veneta

6- ست کاملamitec - microwave trainer

 

 

 

Finland Sevastopol joomla