تاریخ ایجاد در 17 شهریور 1394

مراحل لازم جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم ارائه پروپوزال

 

فرم دفاع پروپوزال

 

فرم دفاع پایان نامه

 

فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

 

مدارک لازم برای دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی

 

فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفه اي ( فرم شماره 1 )

 

فرم ارزيابي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد/دكتراي حرفه اي ( فرم شماره 2 )

 

فرم تعيين ارزش دستاورد پژوهشي و نمره نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد ( فرم شماره 3 )

 

عدم امكان ارائه دستاوردهاي پژوهشي مستخرج از پايان نامه ( فرم شماره 4 )

 

صورت جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

 

آیين نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های كارشناسي ارشد و رساله های دكتری

 

بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه ای

 

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای ( چارت ارزیابی پایان نامه )

 

فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد / دكتراي حرفه اي/دكتراي تخصصي ( ph-D ) ( فرم ب )

 

حق الزحمه ( فرم ج )

 

 

 

 

Finland Sevastopol joomla