مشخصات کلی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( ph.D ) مهندسی برق

مقدمه:

حرکت به سوی استقلال و خودکفائی که از اهداف والای انقلاب اسلامی ، آموزش در بالاترین سطح پژوهش در مرزهای دانش و استفاده از بالاترین تکنولوژی را ایجاب می­کند. صنعت ، ابزار صنعتی و محصولات صنعتی روز ، سالها پزوهش را پشتوانه خود دارند ، که تنها استفاده و بهره برداری از آنها ، آموزش و پزوهش در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیاز ارد ، اهتمام در بهبود آموزش در این سطوح و گسترش آنها ، گرچه ضروری است و لیکن با فرض حصول به اهداف کمی و کیفی مطلوب تر در این سطح ، جامعه به یک مصرف کننده خوب ارتقائ خواهد یافت و هرگز فاصله عمیق و خلاء عظیمی که در پشتوانه تحقیقاتی صنایع وجود دارد جبران نمی شود و کماکان ابتکار عمل در عرصه صنعت و تولیدات پیشرفته و اقتصادی تر در دست بیگانگان باقی مانده بازارها را تسخیر کرده ، امکان رقابت به صنایع داخلی نخواهد داد.

 

1 تعریف و هدف:

دوره دکتری تخصصی مهندسی برق بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این زمینه است که به اعطای مدرک دکتری می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی را در بر می­گیرد. محور اصلی فعالیت های علمی دوره دکتری، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دوو است.

هدف از ایجاد دوره دکترای تخصصی مهندسی برق رسیدن به حداقل یکی از موارد زیر است:

-احاطه یافتن بر آثار علمی مهم در زمینه خاص از مهندسی برق

-آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

-دستیابی به جدیدترین مبانی علمی و تحقیقاتی و تکنولوژی

-تسلط یافتن بر یک یا چند امر، همچون تعلیم و تحقیق و برنامه ریزی و اجرا و هدایت و نظارت و ارزیابی و تجریه و تحلیل و حل مسائل علمی در یکی از زمینه های مهندسی برق می باشد.

 

2 طول دوره و شکل نظام:

دوره دکتری تخصصی مهندسی برق، دارای دو مرحله، آموزش و تدوین رساله می­باشد، که ورود و خاتمه هر مرحله، و حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آئین نامه آموزش می­باشد.

Finland Sevastopol joomla