1 تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی در گرایش های مختلف این رشته می­باشد. هدف از ایاد این دوره ، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های مختص به هر گرایش بتواند به نحو موثری پاسخ گوی نیازها و کمبودهای کشور باشد. فارغ التحصیلان این دوره می توانند علاوه بر کار آموزشی و یا پژوهشی در دانشگاه ها در سطح مراکز تحقیقاتی و یا وزارتخانه ها و سازمان های مسئول اجرای طرح های صنعتی که در سطح وسیع روبرو هستند ، فعالیت نمایند.

 

2 طول دوره و شکل نظام :

حداقل طول دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق 3 نیمسال می باشد ، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند ، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را به نحو موثر و مطلوبی انجام دهند ، می توانند دوره را در 3 نیمسال به پایان برسانند ، نظام آموزشی آن واحدی است و هر واحد نظری 17 ساعت می باشد.

 

3 سیمنار :

سمینار شامل قسمت های ذیل می باشد:

معرفی فعالیت های جاری ، مشکلات و مسائل کشور در زمینه های مختلف مهندسی برق ، معرفی زمینه های تحقیقاتی که دانشجویان ممکن است پروژه خود را از میان آنها برگزیننند.

تهیه یک گزارش توسط هر دانشجو و ارائه آن

 

 

 

1 تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی در گرایش های مختلف این رشته می­باشد. هدف از ایاد این دوره ، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های مختص به هر گرایش بتواند به نحو موثری پاسخ گوی نیازها و کمبودهای کشور باشد. فارغ التحصیلان این دوره می توانند علاوه بر کار آموزشی و یا پژوهشی در دانشگاه ها در سطح مراکز تحقیقاتی و یا وزارتخانه ها و سازمان های مسئول اجرای طرح های صنعتی که در سطح وسیع روبرو هستند ، فعالیت نمایند.

2 طول دوره و شکل نظام :

حداقل طول دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق 3 نیمسال می باشد ، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند ، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را به نحو موثر و مطلوبی انجام دهند ، می توانند دوره را در 3 نیمسال به پایان برسانند ، نظام آموزشی آن واحدی است و هر واحد نظری 17 ساعت می باشد.

3 سیمنار :

سمینار شامل قسمت های ذیل می باشد:

معرفی فعالیت های جاری ، مشکلات و مسائل کشور در زمینه های مختلف مهندسی برق ، معرفی زمینه های تحقیقاتی که دانشجویان ممکن است پروژه خود را از میان آنها برگزیننند.

تهیه یک گزارش توسط هر دانشجو و ارائه آن

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
Finland Sevastopol joomla