قابل توجه دانشجویان محترم دوره دکتری

دانشجویان دوره دکتری می بایست فرم زیر ( فرم اطلاعات آموزشی و پژوهشی ) را تکمیل نمایند و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

با تشکر مدیریت سایت گروه مهندسی برق

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

فرم اطلاعات آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری

Finland Sevastopol joomla